Referentie

Vergalle

NAV ondersteunt sterke groei bij Vergalle

Als ‘service center’ produceert Vergalle NV vanuit ‘moederbobijnen’ halffabricaten voor diverse industrieën: bouw, meubelen, airco, witgoed, magazijn- en transportsystemen. De afzetmarkt situeert zich voornamelijk in Europa. Er wordt vanuit de hele wereld geïmporteerd. Bobijnen worden aangekocht en op maat versneden in plaat- en bandstaal. Zowel de dimensies alsook hoeveelheid, verpakking, transport etc. worden aangepast volgens de wensen van de klant. ‘Op maat’ bevestigt het service gericht zijn van Vergalle.

Nood aan een nieuwe oplossing

Naarmate de activiteiten van Vergalle in een stroomversnelling raakten, werd duidelijk dat het bestaande systeem niet meer voldeed aan de wensen en verwachtingen van deze snelgroeiende onderneming. Er werd gewerkt met een specifiek pakket voor de staalnijverheid met aparte modules voor boekhouding, verkoop en voorraad. Door het feit dat er nauwelijks sprake was van integratie tussen de drie entiteiten, werden dezelfde gegevens meerdere malen in het systeem ingegeven. Hierdoor ging kostbare tijd verloren en groeide het risico op fouten. Dit had tot gevolg dat de stock niet meer 100% betrouwbaar was, waardoor het kon gebeuren dat de verkeerde materialen werden geleverd. In 2001 besloot Vergalle dan ook op zoek te gaan naar een modern en toekomstgericht systeem om zo zijn dagelijkse activiteiten beter te kunnen opvolgen.

Fouten tot een minimum herleiden

Over de vereisten waaraan het nieuwe pakket moest voldoen, was financieel directeur Rony Verslycken duidelijk: “Om te beginnen moest de volledige financiële en logistieke flow geïntegreerd worden.” Meteen werd er gedacht aan een oplossing op basis van scanning. Hierdoor zou het aantal manuele ingaven en daarmee samenhangende fouten tot een minimum herleid kunnen worden. Daarnaast was ook het platform waarop de oplossing moest draaien een cruciale factor. Vergalle wou een ‘open systeem’ dat eenvoudig kon benaderd worden voor analyse en rapportage en waarmee de dagelijkse gang van zaken nauwkeurig kon opgevolgd en bijgestuurd worden.

Keuze voor integratie en flexibiliteit

Na een uitgebreide zoektocht naar oplossingen in de markt kwam Vergalle uit bij het pakket Microsoft Dynamics NAV (nu Microsoft Dynamics 365 Business Central). Vooral de hoge mate van flexibiliteit en sterke integratie tussen de verschillende modules waren doorslaggevend bij de keuze. Als partner gaf Vergalle de voorkeur aan een Microsoft Solution Center uit Gent, dat instond voor de implementatie van Microsoft Dynamics NAV. Toen een upgrade van NAV nodig was werd duidelijk dat de huidige implementatiepartner niet langer de nodige continuïteit kon garanderen. De realisatie van de upgrade werd toevertrouwd aan TCOG. “Dit was een puur gevoelsmatige beslissing, met de medewerkers van TCOG klikte het meteen”, aldus Rony Verslycken. “We zochten opnieuw een regionale partner met de nodige kennis van onze activiteiten en die tegelijkertijd een oplossing kon bieden op het vlak van retail-hospitality voor ons restaurant.

Gratis Demo Aanvragen

Naast alle informatie op onze website, willen wij u ook een vrijblijvende demo aanbieden.
Bent u geïnteresseerd? Neem direct contact op of vraag uw gratis demo aan via onderstaande knoppen!